عروسهای سایز بالا همیشه در انتخاب لباس عروس دچار مشكل میشوند و معمولا مجبورند كه لباسهای عروس را برای خودشون بدوزند به همین دلیل این مدل لباسها میتواند خیلی به آنها كمك كند

لباس عروسهای چاق


منبع:
http://sheidaei.mihanblog.com