روز پدر نزدیكه و به همین مناسبت براتون آموزش ساخت كارت تبریك را میگذارم تا بتوانید برای پدر یا همسر خوبتون تهیه كنید

كارت تبریك روز پدر

منبع:
http://sheidaei.mihanblog.com