سلام دوستان
من یك دوست خوب دارم به اسم فاطمه جون كه این پستو به خاطر اون میذارم و امیدوارم هم او و هم بقیه دوستان از این مدل لباسها خوشتون بیاد


مدل لباس كودكان


منبع:
http://sheidaei.mihanblog.com