استیو نتوانست مدت زمان زیادی را در این خانه روستایی كه در سانتا پائولو كالیفرنیا و به وسعت 15 هكتار بود زندگی كند. مك كوئین به همراه همسر سومش باربارا مینتی در سال 1979 به این مزرعه نقل مكان كردند و در ژانویه 1980 مراسم عروسی خود را در اتاق نشیمن آن برگزار نمودند؛ اما با كمال تاسف استیو مك كوئین در اواخر همان سال جان سپرد. در این مزرعه دارای انواع و اقسام درختان میوه، باند فرود هواپیما و هلی كوپتر و پاركینگ برای جا دادن كلكسیون موتور سیكلت مك كوئین و انواع و اقسام ماشین های او می باشد.

خانه روستایی استیو مك كوئین
خانه روستایی استیو مك كوئین


منبع:
http://dekore20.mihanblog.com