در روزهای سرد زمستانی هیچ چیز مثل یك سونای گرم و دلچسب نمیتواند آرامش و لذت را برای شما به همراه داشته باشد. سونای "ویتا" (VITTA) این كار را برای شما انجام داده است. این سونای چوبی در گوشه ای از هر یك از اتاقها بنا می شود، و در ضمن دارای دمای متفاوت و رطوبت های گوناگون است. به  امكانات فوق العاده این سونای خانگی "رایحه درمانی" و "رنگ درمانی" را نیز می توانید اضافه كنید.
سونای خانگی


منبع:
http://dekore20.mihanblog.com